34829.jpg

Petit Basset Griffon Vendéen

84.00
38998.JPG

American Foxhound

84.00
38084.jpg

Merganser

105.00
43471.jpg

Parson Russel Terrier-rough coat

84.00
40846.JPG

Pomeranian

84.00
41956.JPG

Bouvier des Flandres

84.00
52937.jpg

Wood Duck Copper Sculpture

105.00
53531.jpg

Standard Poodle Sculpture

84.00